Nasza organizacja miała przyjemność uczestniczyć w projekcie „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy„, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

W ramach udziału w projekcie otrzymaliśmy eksperckie wsparcie doradcze oraz dofinansowanie przygotowania, zaplanowania i realizacji kampanii informacyjnej wzmacniającej wizerunek naszej organizacji oraz rozpowszechniającej działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Udało nam się opracować pakiet materiałów promocyjnych, które wykorzystywać będziemy w kontaktach z darczyńcami biznesowymi zaproszonymi do Klubu Firm z MOCą – „poMOCni” , a także zakupić gadżety powitalne dla Klubowiczów. Podczas intensywnego miesiąca pracy stworzyliśmy również wizualizację kampanii, folder informacyjny o Nas i naszym Klubie „poMOCni”, komunikaty fundraisingowe, posty do mediów społecznościowych, informacje na naszą stronę internetową, prezentacje multimedialne, wzory dokumentów, podziękowań i zaświadczeń.

Scroll to Top