WAKACYJNY PLENER FOTOGRAFICZNY
DLA GŁUCHEJ MŁODZIEŻY Z POLSKI I UKRAINY

PROJEKT „MIGAWKI Polsko-Ukraińskie” – CO TO JEST?

To wakacyjny plener fotograficzny dla Głuchej i niedosłyszącej młodzieży z Polski i Ukrainy, którego uczestnicy będą rozwijać swoje umiejętności twórcze pod okiem artystki sztuk wizualnych wraz z animatorkami kultury oraz tłumaczami polskiego i ukraińskiego języka migowego. Tematem zdjęć będą między innymi wyzwania komunikacji międzyludzkiej, jej różne aspekty, ale temat choć może wydawać się trudny będzie realizowany w przystępny sposób, w formach kreatywnych, umożliwiający kreację własną, zabawę sztuką, tworzenie w otoczeniu przyrody, nowych przyjaciół, wśród osób sojuszniczych.

JAKI JEST JEGO CEL?

Celem głównym projektu „MIGAWKI Polsko-Ukraińskie” jest integracja i rozwój 12 młodych ludzi z problemami ze słuchem poprzez udział w wakacyjnym plenerze fotograficznym. Najważniejsze z rezultatów, które chcemy osiągnąć dzięki realizacji pleneru, to:

  • nawiązanie międzykulturowych i międzypokoleniowych relacji/znajomości/przyjaźni
  • nabycie kompetencji z zakresu wykonywania zdjęć i obróbki fotografii
  • rozwinięcie kompetencji językowych
  • polepszenie samooceny i wiary w swoje możliwości
  • rozwinięcie kompetencji społecznych

 

KTO ORGANIZUJE?

Aneta Baranowska

Koordynatorka projektu

Ekonomistka o specjalności polityka społeczna, specjalistka ds. kadr, finansów i zarzadzania projektami. Posiadająca 18 letnie doświadczenie w realizacji i rozliczeniu projektów w ramach ZPORR, POKL, ASOS, Erasmus, POIG, RPO, FIO. Od momentu rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę angażuje się jako wolontariuszka w różne akcje w tym w działania opiekuńcze na dworcu w Katowicach nad dziećmi uchodźców przybywających do naszego kraju. Posługuje się językiem polskim, zna podstawy języka rosyjskiego oraz polskiego języka migowego.

DLA KOGO?

Głucha i niedosłysząca młodzież z Polski i Ukrainy w wieku 18-26 lat, którzy posiadają telefon komórkowy z aparatem fotograficznym bądź sprzęt fotograficzny

ILE TO KOSZTUJE?

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Organizator zapewnia dojazd, nocleg, wyżywienie i ubezpieczenie na czas pleneru.

KTO FINANSUJE?

IKEA we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja w ramach programu „Bezgraniczni Przyjaciele”.

KIEDY JEDZIEMY?

od 19 do 23 lipca 2023 roku

SKĄD WYJEŻDŻAMY?

z Katowic (woj. śląskie). Dokładny adres i godzina zbiórki będzie podana najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem pleneru.

GDZIE JEDZIEMY?

Do Lubawki (woj. dolnośląskie, w Sudetach Środkowych).

Z KIM?

KINGA HOŁDA-JUSTYCKA

prowadząca warsztaty fotograficzne oraz komunikacyjne

Ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych oraz studia podyplomowe na Wydziale Fotografii Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej w Warszawie. Zajmuje się nie tylko fotografią, ale też grafiką i filmem oraz aktorstwem. Pracuje w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach, gdzie zajmuje się oprowadzaniem kuratorskim po wystawach dla osób niesłyszących oraz prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży niesłyszącej. Prowadziła także warsztaty fotograficzne w Muzeum Śląskim dla osób dorosłych oraz warsztaty plastyczne w MDK „Koszutka” dla niesłyszących seniorów i seniorek oraz dzieci. Posługuje się polskim językiem migowym, międzynarodowym językiem migowym oraz językiem polskim.

MICHAŁ JUSTYCKI

prowadzący warsztaty komunikacyjne, tłumacz języka migowego

Absolwent Instytutu Dekoracji Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu oraz Wydziału Malarstwa i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Współzałożyciel GAG – Grupy Artystów Głuchych. Obecnie jest na studiach doktoranckich na katowickim ASP i pracuje w Muzeum Śląskim. Jest kuratorem wystawy „Głusza” oraz pomysłodawcą i organizatorem wystaw plastycznych osób niesłyszących oraz Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Tworzę, więc jestem”. Brał udział w wielu plenerach artystycznych osób niesłyszących w Polsce i za granicą. Organizuje konferencje i spotkania integrujące międzynarodowe środowisko Głuchych. Prowadzi wykłady i warsztaty na temat języka migowego oraz sztuki i kultury Głuchych.  Posługuje się polskim językiem migowym, rosyjskim językiem migowym, włoskim językiem migowym, międzynarodowym językiem migowym oraz językiem polskim.

KAROLINA ROGOWSKA

tłumaczka języka migowego

Absolwentka studiów podyplomowych na uniwersytecie Warszawskim o specjalizacji translatoryka oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Ukończyła liczne kursy PJM od poziomu A1 do B2. Współpracowała jako tłumaczka z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym. Aktualnie zajmuje się głównie tłumaczeniem w różnych Instytucjach, w tym dla Muzeum Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz MDK „Koszutka”. W tym ostatnim w ramach programu „(u)Słyszalne – przestrzeń wspólnego rozumienia” w ramach projektu „Kultura bez barier”, tłumaczy między innymi warsztaty dla niesłyszących, w tym dla niesłyszącej młodzieży i dzieci z Ukrainy, które uciekły ze swojego kraju z rodzinami przed wojną i aktualnie uczęszczają do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach. Posługuje się biegle polskim językiem migowym.

ZUZANNA TEPER – SOLARZ

animatorka

Doktor nauk społecznych, socjolożka, badaczka, ewaluatorka, fundraiserka, specjalistka ds. zarządzania projektami, komunikacji społecznej, dostępności i innowacji dla osób z indywidualnymi potrzebami. Z branżą projektów związana od 2005 roku. Jest współautorką ponad 40 projektów oraz była członkinią zespołów projektowych w ponad 30 projektach w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Jest współautorką dwóch wyróżnionych innowacji społecznych, w tym jednej dla osób g/Głuchych i jednej angażującej dzieci i młodzież w wolontariat dla seniorów. Aktualnie jest ekspertką ds. dostępności w ramach programu „(u)Słyszalne – przestrzeń wspólnego rozumienia” w MDK „Koszutka”, który wspiera, między innymi g/Głuche i niedosłyszące dzieci z Ukrainy. Zna polski język migowy na poziomie B1.

IZABELA JEZIERSKA-GRAUMAN

animatorka

Animatorka kultury, kuratorka, koordynatorka projektów edukacji kulturalnej, programów warsztatowych, wystaw i festiwali. Studiowała organizację sztuki filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka modułu dramaturgii współczesnej w Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych Uniwersytetu SWPS oraz Dwulatka – Szkoła Praktyk Animacyjnych Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Obecnie studiuje na kierunku Terapii Artystycznej i pracuje w MDK „Koszutka” gdzie prowadzi warsztaty dla dzieci z Ukrainy, organizuje projekcje ukraińskich filmów i przedstawień teatralnych oraz koordynuje program „(u)Słyszalne – przestrzeń wspólnego rozumienia” w ramach projektu „Kultura bez barier”, w którym zajmuje się udostępnianiem działań dla osób z różnymi potrzebami w obszarze słyszenia, w tym dla niesłyszącej młodzieży i dzieci z Ukrainy. Zna język polski oraz podstawy języka ukraińskiego i migowego.

VALERIJA PRIADKA

animatorka

Jest Ukrainką, która przeniosła się do Polski jeszcze do wojny. Studiowała kulturę mediów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie studiuje na kierunku kulturoznawstwa. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, gdzie wspiera swoich rodaków z doświadczeniami uchodźczymi, w tym dzieci i młodzież. Współpracuje także z MDK „Koszutka” gdzie od sierpnia 2022 roku organizuje cotygodniowe zajęcia pomocowe i integracyjne dla dzieci z Ukrainy w ramach programu pomocowego GZM i z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w ramach projektu „Kultura bez barier”, w którym wyświetla napisy podczas spektakli dla osób głuchych i słabo słyszących. Zna język ukraiński oraz język polski. 

CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

Każdego dnia, do południa, prowadzone będą warsztaty fotograficzne w formie spacerów, dyskusji, pracy twórczej w plenerze. W godzinach popołudniowych, uczestnicy spotykać się będą na warsztatach komunikacyjnych, podczas których, omawiać będą efekty swojej pracy oraz dzielić się wrażeniami, szlifując „przy okazji” swoje kompetencje językowe z zakresu polskiego języka migowego oraz języka polskiego. Dodatkową okazją do integracji i nauki będą wspólnie przygotowywane posiłki (śniadania i kolacje) oraz wspólne biesiadowanie. Integracja będzie także realizowana w czasie wolnym w ramach różnych aktywności ruchowych, wieczornych ognisk, wspólnych relaksacji, itp. Zwieńczeniem przeprowadzonych działań oraz okazją do zaprezentowania efektów współpracy będzie wystawa wybranych prac uczestniczek i uczestników pleneru.

LUBISZ?

  • Fotografować i rozwijać swoje umiejętności
  • Nawiązywać nowe przyjaźnie i dobrze się bawić
  • Spędzać czas na świeżym powietrzu i poznawać ciekawe miejsca

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W PLENERZE?

ZAPOZNAJ SIĘ PONIŻEJ ZE SZCZEGÓŁAMI REKRUTACJI

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Pisz po Polsku lub Ukraińsku lub wyślij nagrane pytanie w PJM lub UJM na adres: biuro@mocnamoc.pl lub przez profil na Facebook: Stowarzyszenie MOC na MOC.

LINKI

GALERIA

Scroll to Top