KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą bardzo różnych ludzi, którzy znają się i współpracują już od lat a których łączy to samo pragnienie – chcemy zmieniać otaczający na świat, by stał się miejscem przyjaznym dla Wszystkich. Wierzymy przy tym w MOC ŁĄCZENIA POKOLEŃ, z której korzystamy realizując nasze pomysły i wcielając w życie naszą misję.

CO ROBIMY?

Szukamy innowacyjnych rozwiązań codziennych problemów wynikających ze starzenia się naszego społeczeństwa by potem wcielać je w życie w naszej małej ojczyźnie, aby Wszystkim nam żyło się lepiej. W praktyce oznacza to, że realizujemy projekty społeczne łączące i aktywizujące różne pokolenia oraz organizujemy akcje charytatywne na rzecz najuboższych seniorów.

KOGO WSPIERAMY?

Nasze aktywności skupiają się wokół mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Pomagamy ubogim, samotnym i niesprawnym osobom starszym. Aktywizujemy przedstawicieli różnych pokoleń angażując ich w działania naszej sieci wsparcia. Kształcimy liderów miedzypokoleniowości i pomagamy im realizować projekty służące wzmacnianiu wspólnot.

z kim DZIAŁAMY?

Współpracujemy z lokalnymi władzami, instytucjami, radami senioralnymi i młodzieżowymi, szkołami, kołami wolontariatu, klubami seniorów, organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami, z Wami – naszymi darczyńcami i wolontariuszami oraz każdym, kto chce się podzielić swoją MOCą.

Gdzie działamy?

Nasze działania mają lokalny charakter, w tym momencie skupiliśmy się mieszkańcach naszego miasta Sosnowca. W najbliższym czasie chcielibyśmy poszerzyć zasięg naszych akcji na pozostałe miasta, miasteczka i wsie Zagłębia Dąbrowskiego.

Nasz Zespół

aneta

Aneta Baranowska

Prezeska Stowarzyszenia

finanse, zarządzanie projektami, innowacje

aneta@mocnamoc.pl

+48 515 144 141

zuza

dr Zuzanna Teper-Solarz

Wiceprezeska Stowarzyszenia

badania, innowacje, fundraising

zuza@mocnamoc.pl

+48 503 019 081

Ewa Baranowska - Jojko

arteterapia rozwojowa

Krzysztof Solarz

Współpraca z biznesem

Agata żmuda-jaszke

grafika, fotografia

Katarzyna Pietruszka

logistyka, organizacja działań

Łukasz Baranowski

It, Webmastering

Ewa Teper

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Scroll to Top