1,5 PROCENT
TO WIELKA MOC

KRS: 0000507234
CEL: 84529

Na co przeznaczymy twoje 1,5% podatku?

Dzięki Tobie będziemy mogli

Pomocne Miejsce

Zbudować POMOCne Miejsce w której seniorzy i seniorki znajdą wsparcie, opiekę, przyjaciół, rozrywkę, edukację i kulturę

Pomoc wolontariacka

Organizować i wspierać działania międzypokoleniowe i rozwijać wolontariat

Pomocna paczka

Udzielać pomocy potrzebującym seniorom programu PoMOCna Paczka, Którzy znajdują się bardzo trudnej sytuacji życiowej – samotne, dotknięte ubóstwem, często niesamodzielne

JAK PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU?

Przy wypełnianiu właściwego rocznego rozliczenia PIT, wpisz w odpowiednią rubrykę nr KRS: 0000507234, W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać 1,5%. Tu należy wyraźnie wpisać: numer 84529. Samym przelewem zajmie się Urząd Skarbowy.

Scroll to Top