• Zostań
  LIDEREM MIĘDZYPOKOLENIOWOŚCI
  w naszym mieście

O Projekcie

Projektodawca

Projekt to pomysł Stowarzyszenia MOCnaMOC.
Lubimy nietypowe wyzwania. Działamy w obszarach, w których nie sprawdzają się tradycyjne rozwiązania i które wymagają nowatorskiego podejścia. Głównym przedmiotem naszych zainteresowań są aktywności międzypokoleniowe, które jednoczą przedstawicieli różnych generacji w ramach działań realizowanych na rzecz wspólnego dobra.

Grantodawca

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest zaangażowanie seniorek i seniorów (w tym członkinie i członków Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz klubów seniorów) oraz uczennic i uczniów (w tym członkinie i członków Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca oraz szkolnych klubów wolontariatu) w realizację wspólnych projektów (MotywAkcji) promujących ideę międzypokoleniowości w naszej lokalnej społeczności.

Działania

Projekt realizowany w ramach dwóch głównych etapów. Pierwszy obejmuje aktywności wewnątrzpokoleniowe a drugi międzypokoleniowe.

DZIAŁANIA WEWNĄTRZPOKOLENIOWE
Każda z grup z osobna przygotowuje się do spotkania z drugim pokoleniem podczas AKADEMII SENIORALNEJ oraz AKADEMII MŁODZIEŻOWEJ podczas cyklu 3 spotkań. Warsztaty prowadzone na wzór treningu motywacyjnego zastosowanego w Innowacyjnym Modelu BABCIA I DZIADEK Z KLASĄ. Utworzone zostają również WEWNĄTRZPOKOLENIOWE SIECI WSPÓŁPRACY - Senioralna i Młodzieżowa Sieć Współpracy, służące wymianie wiedzy, doświadczeń i pomysłów w obszarze działań międzypokoleniowych.

MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SIECI WSPÓŁPRACY
Współpraca seniorów i młodzieży zainaugurowana zostanie podczas SPOTKANIA ZAPOZNAWCZEGO zainauguruje. Ich relacje rozwijać się będą podczas WARSZTATÓW MENTORINGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO. Uczestnicy zająć stworzą koncepty wspólnych działań. Pomysły te ocenimy w ramach KONKURSU NA MIĘDZYPOKOLENIOWE MotywAkcje. Autorzy najlepszych koncepcji otrzymają wsparcie mentorskie oraz granty na realizację swoich projektów. Efekty pracy zaprezentowane zostaną podczas UROCZYSTEJ GALI W RAMACH I SOSNOWIECKIEGO DNIA MIĘDZYPOKOLENIOWOŚCI.

Efekty

Dzięki współpracy seniorów i młodzieży zrealizowanych zostanie 8 projektów, które nazwaliśmy MotywAkcjami. Mają one zwiększyć obywatelską wrażliwość na zagadnienie międzypokoleniowości oraz zachęcić społeczność naszego miasta do angażowania się w podobne przedsięwzięcia poprzez włączenie w naszą sieć współpracy. Osoby zaangażowane bezpośrednio w działania poszerzą wiedzę i umiejętności oraz zdobędą nowe kompetencje społeczne. Wspólne aktywności będą również ważnym impulsem do rozpoczęcia procesu zmiany w życiu i postawach seniorów i młodzieży, wobec samych siebie i drugiego pokolenia.

Inspiracje

W projekcie Międzypokoleniowe MotywAkcje wykorzystaliśmy elementy modelu naszej Innowacji Społecznej Babcia i Dziadek z Klasą czyli pomysłu na wolontariackie zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz osób starszych.
Innowacja powstała w ramach inkubatora „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został przez nas opracowany oraz przetestowany, a następnie dzięki wyróżnieniu grantodawcy upowszechniony w całym kraju.


MotywAkcje

Obszar

lokalna historia, architektura, wspomnienia, film, fotoreportaż

Opis

Akcja polegała na archiwizowaniu dokumentów i wspomnień na temat naszego miasta oraz zorganizowaniu i zarejestrowaniu (na nagraniu filmowym i zdjęciach) spaceru po bardziej i mniej znanych zakamarkach Sosnowca. Seniorzy wcielili się w rolę przewodników, którzy uświadomili młodzieży jak bogata jest lokalna historia i architektura oraz jak bardzo na przestrzeni lat zmieniało się nasze otoczenie. Młodzież udzieliła wsparcia techniczno-edytorskiego, w gromadzeniu oraz obróbce materiałów cyfrowych. Film i fotorelację można obejrzeć na stronie projektu. Po złagodzeniu obostrzeń związanych z pandemią odbędzie się plenerowy pokaz zdjęć i nagrań dla szerszej publiczności w ramach międzypokoleniowego ogniska.

Efekty

 • integracja międzypokoleniowa osób zaangażowanych w archiwizowanie faktów i wspomnień oraz starych dokumentów i fotografii
 • fotoreportaż – upowszechnienie w Internecie zdjęć ukazujących przeobrażenia architektury miasta, które zaszły w odwiedzonych miejscach na przestrzeni lat
 • film – upowszechnienie w Internecie filmowej lekcji lokalnej historii dla wszystkich Zainteresowanych

Obszar

kulinaria, świąteczne dania, tradycje i nowoczesne smaki

Opis

Projekt jest świadectwem na to, że powiedzenie przez żołądek do serca sprawdza się także w przypadku budowania relacji międzypokoleniowych. Polegał on na przygotowaniu w przedświątecznym okresie wigilijnych potraw i wypieków w dwóch wydaniach – senioralnym (tradycyjnym) i młodzieżowym (nawiązującym do dawnych smaków, jednak zmodernizowanym zgodnie z aktualnymi trendami kulinarnymi). Etapy pracy nad daniami oraz efekt końcowy gotowania został sfotografowany, a kolejne kroki dokładnie opisane. Na podstawie tych materiałów młodzież opracowała elektroniczny magazyn kulinarny pod tytułem Międzypokoleniowy świąteczny stół, czyli babciny przepis w nowym wydaniu.

Efekty

 • zbliżenie przedstawicieli organizacji senioralnych z młodymi wolontariuszami dzięki międzypokoleniowym spotkaniom o tematyce kulinarnej
 • magazyn kulinarny – internetowe wydanie gazety udostępnione zostało dla wszystkich zainteresowanych w mediach społecznościowych i na stronach organizacji zaangażowanych w projekt w celu upowszechnienia tradycyjnych przepisów na wigilijne dania wśród młodzieży oraz nowoczesnych przepisów na wigilijne dania wśród seniorów

Obszar

Zaduszki, literatura, ludowe tradycje, słuchowisko, fotoreportaż

Opis

W ramach akcji MIĘDZYPOKOLENIOWE ZADUSZKI LITERACKIE seniorzy wraz z młodzieżą przygotowali teatr radiowy. Słuchowisko z podziałem na role zrealizowane zostało na podstawie II części Dziadów Adama Mickiewicza. To niezwykłe nagranie przenosi nas w podroż do tajemniczego świata słowiańskich tradycji związanych z Zaduszkami. Nowa interpretacja w ciekawej formie pozwala młodzieży lepiej zrozumieć romantyczny tekst literacki. Nagraniom towarzyszyła sesja fotograficzna wprowadzająca w mistyczny klimat, która załączona została do nagrania. Premiera słuchowiska i albumu miała miejsce w Internecie w przeddzień Święta Zmarłych.

Efekty

 • integracja młodzieży i seniorów zaangażowanych w przygotowanie audiobooka – opracowanie scenariusza, nagranie słuchowiska oraz przygotowanie scenerii do zdjęć
 • fotoreportaż – udostępnienie w mediach społecznościowych sesji fotograficznej towarzyszącej nagraniom, będącej zapisem przebiegu pracy nad słuchowiskiem
 • słuchowisko – udostępnienie słuchowiska w Internecie dla wszystkich zainteresowanych, w tym uczniów szkół ponadpodstawowych, w celu promowania wiedzy na temat ludowych tradycji i klasyki polskiej literatury

Obszar

hobby, muzyka, spotkania, rozmowy, fotoreportaż

Opis

Muzyka stała się pretekstem do międzypokoleniowego spotkania i podjęcia dyskusji na inne tematy. Przedstawiciele seniorów i młodzieży spotkali się, aby wysłuchać piosenek przy których bawiło się już niejedno pokolenie. Z klimatów muzycznych rozmowa automatyczne przeszła na inne tematy. Pojawił się na przykład wątek idoli, kultowych miejsc spotkań, szkolnych perypetii, relacji z rodzicami. Okazało się, że można by tak rozmawiać bez końca, gdyż mimo różnicy wieku młodzież i seniorzy mają wiele wspólnych zainteresowań, dzielą podobne doświadczenia oraz przeżywają te same rozterki.

Efekty

 • nawiązanie współpracy pomiędzy Radą Seniorów i Młodzieżową Radą Miasta Sosnowca oraz obalenie wzajemnych pokoleniowych stereotypów dzięki zaangażowaniu w przygotowanie wieczorku muzycznego
 • fotoreportaż – udostępnienie w mediach społecznościowych zdjęć ze spotkania w celu szerzenia świadomości społecznej na temat korzyści wynikających z utrzymywania relacji międzypokoleniowych

Obszar

akcja charytatywna, happening, wolontariat, reportaż

Opis

Młodzież, przy wsparciu seniorów, zorganizowała happening zachęcający przede wszystkim osoby starsze do adopcji bezdomnych zwierząt oraz do wolontariackiego zaangażowania na rzecz podopiecznych ze schronisk. Alternatywą dla adopcji jest bowiem wyprowadzanie bezpańskich psiaków na spacery. Jest to znakomity lek na samotność i nudę oraz sposób na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Akcja pokazała, że bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, wciąż możemy pomagać innym, a przy okazji również pomoc samym sobie.

Efekty

 • poszerzenie sieci kontaktów – nawiązanie przez młodzież współpracy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz z seniorami z sosnowieckiej Rady
 • reportaż – dźwiękowy zapis happeningu przedstawiający ideę wydarzenia oraz opinie społeczne na temat adopcji bezdomnych zwierząt zarejestrowane w wywiadach z publicznością
 • fotoreportaż – upowszechnienie w sieci zdjęć z przeprowadzonych działań w celu szerzenia świadomości społecznej na temat samotności (która dotyczy osób starszych oraz bezdomnych zwierząt) i możliwości walki z tym problemem

Obszar

hobby, sport, zdrowie, rywalizacja

Opis

Grupa seniorów i młodzieży pod okiem instruktora – mistrza dyscypliny – poznała tajniki gry Speed-ball. Polega ona na uderzeniu rakietkami piłki w taki sposób, aby rotowała wokół masztu, do którego jest przymocowana na 1,5 metrowej żyłce. Do treningu potrzebna jest w miarę płaska powierzchnia o rozm. 5 x 5 metra. Można grać na plaży, śniegu, trawie, asfalcie czy bruku oraz wszelkich pomieszczeniach dysponujących wysokością przynajmniej 4 metrów. Sport ten uprawiać mogą dzieci, młodzież i seniorzy o rożnym stopniu sprawności fizycznej. Pozwala wyćwiczyć elastyczność, koordynację ruchową, dobrą koncentrację, nie obciąża stawów, ma dobroczynny wpływ na kondycję układu sercowo-naczyniowego i oddechowego oraz wzmacnia wytrzymałość.

Efekty

 • poszerzenie sieci kontaktów – nawiązanie przez seniorów współpracy ze stowarzyszeniem promującym tę dyscyplinę sportu oraz z młodzieżą z sosnowieckiej Rady
 • fotoreportaż – upowszechnienie zdjęć z wydarzenia w Internecie w celu promowania idei aktywnego, prospołecznego sposobu zagospodarowania wolnego czasu oraz zadbania o własne zdrowie i samopoczucie w międzypokoleniowym gronie

Obszar

film, fotoreportaż, rozmowy, stereotypy

Opis

Opracowanie filmu, który obala mity na temat pokolenia seniorów funkcjonujące wśród młodzieży. W filmie przedstawione zostały sceny wywiadów z seniorami, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami i odczuciami oraz nagrania i zdjęcia ze społecznych akcji łączących pokolenia, zrealizowanych w projekcie Międzypokoleniowe MotywAkcje. Relacje te zaprzeczają stereotypowemu obrazowi osoby starszej niepotrafiącej znaleźć wspólnego języka z przedstawicielami młodszego pokolenia.

Efekty

 • nawiązanie współpracy pomiędzy sosnowieckimi organizacjami senioralnymi oraz młodzieżowymi podczas wspólnej pracy nad filmem
 • fotoreportaż – upowszechnienie zdjęć z przeprowadzonych działań w Internecie w celu promowania relacji międzypokoleniowych
 • film – udostępnienie w mediach społecznościowych nagrania, które jest świadectwem na to, że mimo dzielącej pokolenia różnicy wieku mamy ze sobą wiele wspólnego, że potrafimy się razem dobrze bawić oraz skutecznie współpracować

Obszar

film, sesja fotograficzna, fotoreportaż, scenki rodzajowe, obalanie stereotypów

Opis

Kolejny film w naszej kolekcji, który jest świadectwem na to, że czas spędzony na międzypokoleniowych aktywnościach jest czasem wartościowym i niezapomnianym oraz na to, że stereotypy, którymi posługujemy się we wzajemnych relacjach, na co dzień mijają się z prawdą. Przygotowanie i nagranie scenek rodzajowych, w których seniorzy i młodzież zamieniają się rolami, staje się pretekstem do odpowiedzi na pytanie, czy więcej nasz dzieli czy łączy.

Efekty

 • nawiązanie współpracy pomiędzy sosnowieckimi organizacjami senioralnymi oraz młodzieżowymi dzięki zaangażowaniu we wspólne przygotowanie scenek, wykonanie zdjęć, nagranie filmu i przygotowanie reportażu
 • fotoreportaż – udostępnienie zdjęć z przeprowadzonych działań w Internecie w celu promowania relacji międzypokoleniowych
 • film – upowszechnienie filmu w mediach społecznościowych, by zachęcić widzów

Obszar

historia, święta narodowe, sport, rekreacja, przyroda

Opis

II Regionalny Zlot Patriotyczny zorganizowany z okazji 122. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w miejscu nieprzypadkowym – Trójkącie Trzech Cesarzy – gdzie zbiegały się granice imperiów naszych zaborców. Liczba bezpośrednich uczestników spotkania została ograniczona z uwagi na obostrzenia związane z pandemią. Pośrednio świętowało znacznie więcej osób, gdyż zlot poprzedzony został spacerem, podczas którego nagrano film edukacyjny na temat Trójkąta Trzech Cesarzy. Film miał swoją premierę 11 listopada w ramach wydarzenia na Facebooku. Na wirtualny spacer zostali zaproszeni zostali uczniowie pobliskich szkół, władze miasta, miłośnicy historii, kluby rowerzystów i mieszkańcy Sosnowca. Uczestnikom obydwu spotkań przekazane zostały medale okolicznościowe upamiętniające to wydarzenie.

Efekty

 • integracja przedstawicieli rożnych pokoleń, środowisk i regionów, których łączy zainteresowanie historią oraz chęć kultywowanie tradycji czyli zorganizowania kolejnego Regionalnego Zlotu Patriotycznego
 • fotoreportaż – udostępnienie w sieci zdjęć, na których uwieczniono spotkanie w celu promowania Trójkąta Trzech Cesarzy, wyjątkowego miejsca i punktu turystycznego w naszym mieście.
 • film edukacyjny – upowszechnienie filmu w Internecie dla wszystkich osób zainteresowanych oraz przekazanie nagrania do sosnowieckich szkół, do wykorzystania podczas lekcji historii

Obszar

patriotyzm, historia, polityka, wymiana poglądów

Opis

Międzypokoleniowa debata historyczno-polityczna na temat różnic w postrzeganiu patriotyzmu, w której udział wzięli przedstawiciele rożnych generacji. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. Uczestnicy dysputy mieli okazję wymienić poglądy, opinie i przemyślenia oraz docenić odmienne punkty widzenia na temat patriotyzmu. Jednym z rozmówców był Arkadiusz Chęciński, prezydent naszego miasta. Dyskusja była transmitowana na żywo w mediach społecznościowych i nadal można ją tam obejrzeć.

Efekty

 • integracja przedstawicieli rożnych pokoleń biorących aktywnie udział w przygotowaniu wydarzenia oraz w samej debacie
 • fotoreportaż – udostępnienie zdjęć z debaty w sieci w celu promowania idei patriotyzmu i zwiększenia zainteresowania tym zagadnieniem wśród społeczności internetowej (młodzież, osoby starsze, działacze społeczni, aktywiści polityczni)
 • nagranie debaty – zamieszczenie w specjalnym wydarzeniu w mediach społecznościowych w sieci filmu z debatą prezentującą wypowiedzi, które łączą i dzielą przedstawicieli rożnych generacji w podejściu do problematyki patriotyzmu

Galeria

Zdjęcia umieszczone poniżej przedstawiają jak powstawały nasze Międzypokoleniowe MotywAkcje oraz jak staliśmy się LIDERAMI Międzypokoleniowości w naszym mieście.

niw