Wypunktowane poniżej obszary to orientacyjna lista naszych usług edukacyjnych. Jeżeli macie określone potrzeby zapraszamy do kontaktu. Jeżeli nie jesteście pewni czego dokładnie potrzebujecie, tym bardziej będziemy Wam w stanie pomóc. Każde szkolenie przygotowujemy w oparciu o indywidualną diagnozę konkretnego klienta. Preferujemy warsztatową formę zajęć. Nasze doświadczenia oraz ewaluacje potwierdzają, że jest to najskuteczniejszy ze sposobów nabywania wiedzy i umiejętności, gdyż buduje zaangażowanie uczestników szkolenia przez odczuwanie, przeżywanie i działanie.

  • Realizacja projektów
  • Badania i ewaluacje
  • Wolontariat
  • Międzypokoleniowość
  • Niepełnosprawność
  • Marginalizacja i wykluczenie
  • Areteterapia
  • Muzykoterapia
  • Coaching
  • Mentoring