REGULAMIN DAROWIZN

 1. Strona internetowa prowadzona jest przez Stowarzyszenie MOCnaMOC (adres: ul. Mysłowicka 15, 41-208 Sosnowiec), identyfikujący się numerami NIP: 6443520049, REGON: 365542273, KRS: 0000639658.
 2. Strona internetowa umożliwia wsparcie finansowe statutowych działań Stowarzyszenia MOCnaMOC
 3. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie, realizowanego przez serwisy mocnamoc.pl/wplac, pomocnapaczka.pl
 4. Płatności online są obsługiwane przez operatora bezpiecznych płatności internetowych PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08- 495, Regon: 300523444, KRS: 0000274399.
 5. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 6. Darowizny przekazywane za pomocą strony są realizowane w sposób ciągły.
 7. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę.
 8. W celu przekazania darowizny jednorazowej po wypełnieniu formularza obecnego na niniejszej stronie Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do strony operatora. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 9. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: przelewów elektronicznych, przelewów tradycyjnych oraz kart płatniczych. Aktualna lista banków współpracujących i metod płatności jest dostępna na stronie serwisu.
 10. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 11. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu, może dodatkowo wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 12. Wypełniając dane w Formularzu, Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Stowarzyszenie MOCnaMOC, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
 13. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MOCnaMOC (adres: ul. Mysłowicka 15, 41-208 Sosnowiec, NIP: 6443520049, REGON: 365542273, KRS: 0000639658).
 14. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 15. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej. Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
 16. Dane nie są przetwarzane przez Administratora w sposób całkowicie zautomatyzowany oraz profilowane.
 17. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
 18. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Darczyńcy prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 19. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.
 20. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@mocnamoc.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Stowarzyszenie MOCnaMOC indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 21. Stowarzyszenie MOCnaMOC w Sosnowcu ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Scroll to Top