Stowarzyszenie MOCnaMOC jest inicjatywą osób, które znają się i współpracują już od lat i które łączy to, że pragną zmieniać otaczający ich świat na lepszy. W 2016 roku, nastąpił taki moment w naszym życiu, w którym postanowiliśmy przestać pracować dla innych i założyć własną organizację i aby realizować nasze własne autorskie pomysły.

Chcemy pobudzać i wspierać różne formy aktywności, takie jak: rozwój fizyczny, zdrowotny, edukacyjny, zawodowy, naukowy, kulturalny, artystyczny, społeczny, obywatelski oraz duchowy. Wspieramy dzieci, młodzież i dorosłych. Szczególnie bliskie są nam problemy integracji osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasz cel realizujemy przede wszystkim poprzez popieranie, promowanie, upowszechnianie, kreowanie, inicjowanie, organizowanie i realizowanie działań aktywizujących społeczności lokalne.

Nie boimy się trudnych wyzwań, dlatego działamy w obszarach problematycznych, w których nie sprawdzają się tradycyjne rozwiązania i które wymagają nowatorskiego podejścia. Głównym przedmiotem naszych zainteresowań są aktywności międzypokoleniowe, które jednoczą przedstawicieli różnych generacji w ramach działań realizowanych na rzecz wspólnego dobra. Kierujemy je równolegle do dzieci i młodzieży (w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej) oraz do seniorek i seniorów (w tym zarówno do osób aktywnych jak i do osób starszych zależnych).