Głównym celem projektu jest zaangażowanie seniorek i seniorów (w tym członkinie i członków Rady Seniorów Miasta Sosnowca oraz klubów seniorów) oraz uczennic i uczniów (w tym członkinie i członków Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca oraz szkolnych klubów wolontariatu) w realizację wspólnych projektów (MotywAkcji) promujących ideę międzypokoleniowości w mieście Sosnowiec.

Wstępem do realizacji pomysłów są DZIAŁANIA WEWNĄTRZPOKOLENIOWE. Każda z grup, z osobna przygotowuje się do spotkania z drugim pokoleniem podczas AKADEMII SENIORALNEJ I AKADEMII MŁODZIEŻOWEJ (warsztaty prowadzone na wzór treningu motywacyjnego zastosowanego w Innowacyjnym Modelu BABCIA I DZIADEK Z KLASĄ-przekierowanie). Utworzone zostają  również WEWNĄTRZPOKOLENIOWE SIECI WSPÓŁPRACY (Senioralna i Młodzieżowa Sieć Współpracy) służące wymianie wiedzy, doświadczeń i pomysłów w obszarze działań międzypokoleniowych.

Relacje pomiędzy seniorami i młodzieżą będą się rozwijać dzięki utworzeniu MIĘDZYPOKOLENIOWEJ SIECI WSPÓŁPRACY. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej zorganizowane zostanie SPOTKANIE ZAPOZNAWCZE. Współpraca umocni się dzięki WARSZTATOM MENTORINGU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO, podczas których uczestnicy zająć stworzą koncepty wspólnych  działań.  Najlepsze pomysły wyłonione zostaną w  KONKURSIE NA MIĘDZYPOKOLENIOWE MotywAkcje. Ich autorzy otrzymają wsparcie mentorskie oraz granty na realizację swoich projektów. Efekty pracy zaprezentowane zostaną podczas UROCZYSTEJ GALI W RAMACH I SOSNOWIECKIEGO DNIA MIĘDZYPOKOLENIOWOŚCI.

Projekt jest współfinansowany  ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020