Aktualnie jestem przede wszystkim mamą trójki dzieci, która stara się pogodzić tę rolę ze spełnianiem w pozarodzinnych sferach życia. Pracuję naukowo jako socjolożka. Koordynuję społeczne oraz komercyjne przedsięwzięcia badawcze. Najważniejsza jest dla mnie jednak możliwość wykorzystania płynących z nich wniosków w praktyce. Moja kariera zawodowa od samego początku związana jest ze społecznymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych. Zajmuję się ich oceną (jako ekspert zewnętrzny), pisaniem (na zlecenie firm i organizacji) oraz realizacją (w ramach zespołów zarządzających) i ewaluacją (jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego). Szczególnie bliskie jest mi zagadnienie wspierania grup ze specjalnymi potrzebami z wykorzystaniem innowacji społecznych. Wraz z koleżankami i kolegami ze Stowarzyszenia MOCnaMOC staramy się realizować nasze wspólne pomysły w tym obszarze.

kontakt

Phone: +48 503 019 081