Nasz zespół związany jest z obszarem projektów unijnych i grantowych już od 2005 roku. Pracowaliśmy na rzecz różnych organizacji społecznych, instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, w ramach kilku programów funduszowych; ZPORR, PO KL, PO WER, ASOS, FIO, POIG, RPO WSL, Erasmus+. W sumie pozyskaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych dotacji oraz zrealizowaliśmy i wspieraliśmy realizację ponad 40 projektów (w tym edukacyjnych, integracyjnych, innowacyjnych, badawczych i promocyjnych), na rzecz rozwiązywania problemów różnych grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży i seniorów oraz międzypokoleniowych, a także grup wykluczonych i nauczycieli.  Jeden z nich to Projekt Innowacyjny MIGACZ (PO KL), który otrzymał pierwsze wyróżnienie w III Edycji Konkursu REGATY ROZWOJU w kategorii „Liderzy innowacji” organizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą.

Każdy z nas ma unikalną wiedzę, umiejętności i doświadczenia w swojej dziedzinie oraz cechy charakteru, które uzupełniają się i wspólnie tworzą nową jakość.