To pomysł na wolontariackie zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz osób starszych. Zakłada stworzenie międzypokoleniowej sieci wsparcia koordynowanej przez nauczycieli, która skupia się wokół seniorek i seniorów zamieszkujących okolicę szkoły. Seniorki i seniorzy stają się wspólnymi babciami i dziadkami klasowych społeczności, razem ustalają zasady współdziałania i komunikacji, cele i plan działań oraz temat przewodni i efekt końcowy współpracy. Realizują projekt w ramach cyklu spotkań, które odbywać się mogą w szkole, w domu seniorów, na świeżym powietrzu, w instytucjach kulturalnych i rozrywkowych. Spędzają razem czas, działają, wymieniają wiedzą i doświadczeniami. Zyskują nowe umiejętności i przyjaciół, kształtują międzypokoleniową wrażliwość budując most między dwoma światami, które dzieli przepaść światopoglądowa. Dzięki przełamaniu stereotypów zmieniają się ich postawy wobec siebie – niechęć lub obojętność zastępuje oparty na empatii szacunek.

Pomysł został opracowany w oparciu o wnioski z konsultacji społecznych i przetestowany w 3 szkołach: prywatnej, publicznej i integracyjnej. Zewnętrzna ewaluacja potwierdziła jego trafność, użyteczność i skuteczność. Najważniejsza jest jednak dla nas satysfakcja społeczności testujących Model oraz wsparcie autorytetów środowisk szkolnych i senioralnych (Pani Wirginia Szmyt czyli DJ Wika, pan Przemysław Staroń oraz pan Jan Wróbel).

Stworzony przez nas komplet materiałów pozwala zrealizować innowację samodzielnie. W podręczniku Przewodnik po międzypokoleniowej podróży, krok po kroku prowadzimy przez proces wdrożenia innowacji, przekazujemy praktyczne wskazówki oraz udostępniamy zestaw narzędzi i instrukcji, które pomogą zaplanować, zrealizować oraz ocenić międzypokoleniowe działania. Wszystkie one udostępnione są bezpłatnie tutaj.

Projekt realizowany był w ramach inkubatora „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został przez nas opracowany oraz przetestowany, a następnie dzięki wyróżnieniu grantodawcy upowszechniony w całym kraju.

Więcej informacji na stronach:

http://babciaidziadekzklasa.e.org.pl/

https://www.facebook.com/groups/2219815484767985/

https://www.facebook.com/Babcia-z-Klas%C4%85-Dziadek-z-Klas%C4%85-2028640180788921/